Lyngby Lille Børnehave

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Lyngby Lille Børnehave

Vores bestyrelse er med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af stuerne.

Som medlem af bestyrelsen får man indflydelse på hverdagen i børnehaven og er med til at præge de beslutninger, som lederen træffer på børnehavens vegne. I bestyrelsen har man mulighed for at bringe sine synsvinkler i spil, når vi for eksempel skal udarbejde principper for vores børnehave.

Forældrebestyrelsen består af syv medlemmer (inkl. suppleanter), som er forældre med børn i institutionen og en enkelt medarbejderrepræsentant. Bestyrelsen holder en årlig generalforsamling, hvor det er muligt for nye forældre at stille op til bestyrelsen.

Lyngby Lille Børnehave er en privat institution, hvor den daglige pædagogiske og administrative ledelse af institutionen er uddelegeret til lederen Helle Andersen.

Bestyrelsens primære rolle i en privat institution er at føre overordnet tilsyn med institutionens økonomi, pædagogik og ledelse. Bestyrelsen udfører også forskellige mindre opgaver på frivillig basis. Den samarbejder med Børneringen, en paraplyorganisation for private institutioner, for rådgivning og støtte.

Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året med lederen og en personalerepræsentant fra børnehaven.. Her opdaterer den daglige leder bestyrelsen om institutionens økonomiske, personalemæssige og pædagogiske status. Bestyrelsen medvirker også i ansættelsessamtaler og deltager i årlige dialogmøder vedrørende det pædagogiske tilsyn sammen med en pædagogisk konsulent, institutionslederen og en medarbejderrepræsentant.

Forperson

Mathilde Elisabeth Merolli

Ordinær medlem

Helle Gry Espersen

Ordinær medlem

Selina Winsløw

Ordinær medlem

Louise Muchardt Schultz

Ordinær medlem

Natja Nybroe Bennetzen

Suppleant

Nicolai Holm Jul

Suppleant

Sepher Bashari

RSS FeedPersondatapolitik

© 2024 Lyngby Lille Børnehave — Designed by DAN®