Lyngby Lille Børnehave

Vores værdier

Værdier i vores børnehave

Vi har især fokus på tryghed, omsorg, anerkendelse og glæde.

Når vi tænker værdier i vores børnehave, kan vi ikke komme udenom Tove Ditlevsens ”Barndommens Gade”. I den forbindelse har vi valgt nogle bærende værdier, som vi tænker, er et fundament for, at børnehavetiden skal udvikle robust og livsduelige mennesker. Herunder skal børnene på deres vej i børnehavetiden møde forskellige oplevelser og udfordringer.

I vores børnehave vil prioriteterne se således ud:

Venskaber, leg, nærvær, humor, varme, fællesskab, fordybelse, fantasi, spontanitet, medmenneskelighed, udvikling, nysgerrighed, læring og tryghed.

For at opnå alle disse ord, har vi især fokus på:

Tryghed, omsorg, anerkendelse og glæde.

Tryghed

Allerede fra fødslen starter barnet sin tilknytning – primært til sine forældre.

Denne tilknytning sker i en anden form i børnehaven, men vi ved den er vigtig og arbejder ud fra et stort ønske om at gøre alle vores børn trygge ved de voksne i deres børnehave. Tryghed er det vigtigste for alle mennesker, da vi ellers ikke har overskud til at lege og lære.

Tegnene på at barnet er trygt:

  • At turde vise følelser
  • Ønsket om, at have fysisk kontakt med både voksne og børn
  • At have lyst til aktiviteter og leg
  • At turde sige sin mening
  • At turde være i fokus
  • At bruge hele huset
  • At turde prøve nye udfordringer.

Organisatorisk tilgodeser vi de trygge rammer ved at have aldersopdelt børnene. Derved får det enkelte barn 2 primære voksne, som de har et særligt tilhørsforhold til – de samme voksne følger barnet, til barnet er skoleparat og siger farvel til børnehavelivet.

Omsorg

Omsorg henviser i almindelig daglig tale til at tage vare på – at passe eller have ansvar for. Dvs. en tilknytning til et andet menneske, der omfatter at sikre en anden persons overlevelse, udvikling og tryghed.

I hele barnets børnehave liv, er vi meget opmærksomme på at skabe omsorgsfulde rammer for barnet. Vi er opmærksomme på at være fysisk tæt på børnene, så de oplever, at vi er der for dem, til at tale med, guide, trøste og rumme dem, så de bliver klar til en verden udenfor børnehaven. Gennem børnehavelivet vil vi lære hinanden så godt at kende, at vi kan se de signaler og følelsesmæssige behov som måtte opstå i enhver situation.

Omsorg for os, er den type omsorg, som bidrager til, at barnet kan klare at tilfredsstille egne væsentlige behov og til at kunne fungere socialt

Fysisk behov, betyder at børnene får noget at spise, når de er sultne, har tøj på til vejret, bliver vasket osv. det kan defineres kort som den synlige omsorg vi alle kan se. Vi deler selvfølgelig denne del med forældrene og derfor er vores samarbejde vigtigt for barnets udvikling.

Anerkendelse

Anerkendelse er en måde, hvorpå man kan definere karakteren af relationen mellem voksne og børn.

p>Vores grundsubstans i anerkendelse er barnets ret til alle følelser. At de møder en voksen, der accepterer alle følelser og forsøger at møde barnet i følelsen. Det betyder ikke, at vi lader alle følelser manifestere sig i handlinger, men viser barnet forståelse i følelsen og forklarer, hvorfor vi må bearbejde følelsen, men i nogle tilfælde ikke komme til udtryk.

Det er vigtigt for os, at alle børn udvikler en positiv selvfølelse, dette kan vi gøre gennem anerkendende ros, hvilket skaber selvtillid og ikke mindst selvfølelse.

Vi arbejder meget med selvrefleksion. Vi skal være opmærksom på egen adfærd og skelne mellem egne og andres oplevelser. I interaktionerne mellem børn og voksne skelner vi mellem en støttende og ledende adfærd. Den støttende skal ikke være dømmende, den voksne skal kunne sætte sig følelsesmæssigt udenfor barnets oplevelse. Anerkendelse bliver fundament i barnets udvikling af selvfølelse og selvværd, hvor de møder den medspillende voksne. Modspillet i relationen kommer, når vi udfordrer barnet til at bearbejde følelserne på en hensigtsmæssig måde i forhold til vores fællesskab.

Via anerkendelse skaber vi også en høj grad af rummelighed. Det vil sige respekt, tolerance og accept af forskellighed.

Glæde

Et af vores mål er, at vi gerne vil have børnene til at tænke tilbage på deres børnehavetid med glæde.

Glæde har en stor sammenhæng med relationer, omsorg, tryghed og anerkendelse.

Vores motto er: Glade voksne giver glade børn.

Personalet er ansvarlig for stemningen i huset og vi er derfor meget bevidste om, at personalet skal have det godt sammen. Vi arbejder kontinuerligt på at have og vedligeholde et godt psykisk arbejdsmiljø.

En del af vores praksis er også at finde ind til og lære det enkelt barns personlighed at kende, for at blive klar over, hvad der gør det enkelte barn glad. Vi bruger derfor meget tid på dialog med børnene – ofte mens man sammen er i gang med en aktivitet. Vi bruger en del humor og ind imellem ironi til de større børn. Det er meget vigtigt, at personalet har glæde ved samværet og ved oplevelser med børnene.

Glade børn er i vores verden ikke børn der bliver underholdt, men børn der selv er aktive og kreative. Vi ønsker at give plads til børnenes umiddelbarhed og spontanitet. At lade børnenes egen kultur leve og udvikles, så de ind imellem får oplevelsen af stjernestunder, hvor alt går op i en højere enhed. Man er en del af noget sammen med andre børn og måske voksne, som man rigtig godt kan lide.

RSS FeedPersondatapolitik

© 2024 Lyngby Lille Børnehave — Designed by DAN®